In overleg met u als werkgever wordt bepaald wat uw doel van de financiële coaching is. Wat wilt u bereiken, wanneer en wat is daarvoor nodig?

Werkwijze

Na de intake met u ontvang ik uw doelen per mail en ga aan de slag met een voorstel voor de aanpak, inclusief offerte. Na uw opdrachtbevestiging start ik met mijn werkzaamheden en koppel terug in het traject op vooraf vastgestelde tijdstippen over de voortgang. Aan het einde van het traject ontvangt u van mij een terugkoppeling over de resultaten en evalueren wij het traject.

Ook mensen met hoge inkomens hebben te maken met financiële problemen

Bel 06 - 11 95 88 10of Mail !