Als je door het coronavirus in de financiële problemen dreigt te komen, houd je financiën dan niet op 1,5 meter afstand. Medewerkers die problemen met hun financiën (verwachten te) krijgen adviseer ik zo snel mogelijk een overzicht van hun inkomsten en uitgaven te maken. Als financieel coach kan ik medewerkers hierbij helpen om alles in kaart te brengen. Samen kunnen wij vervolgens een plan van aanpak maken voor de financiële problemen.

Uw werknemer kan nog werk hebben, maar een eventuele partner heeft door het coronavirus mogelijk geen inkomsten meer…. Hoe eerder een werknemer anticipeert op zijn/haar financiële problemen, hoe beter hij/zij beslissingen kan nemen over de aanpak van de financiën. Bovendien kan dan de schade in veel gevallen aanzienlijk worden beperkt en misschien zelfs al snel worden opgelost.

Mensen hebben vaak geen goed overzicht over hun financiën: ze vinden het lastig om hiervoor te gaan zitten en stellen dit het liefst uit. Er wordt vaak onrust ervaren om te zien hoe men er financieel voor staat. Echter na de eerste confrontatie levert het toch ook vaak rust op.

Dagelijks heb ik te maken met mensen die te lang hebben gewacht met het aanpakken van financiële problemen. De impact op deze mensen is groot en ze gaan vaak gebukt onder stress, ze slapen slecht en ontwikkelen/hebben vaak gezondheidsklachten. Dit alles beïnvloedt vaak ook de relatie met hun eventuele partner en kinderen en niet te vergeten hun werk.

Bezuinigen is nooit leuk, tenminste……niet als het moet. Er moeten vaak keuzes gemaakt worden die pijn kunnen doen. Deze keuzes leiden vaak wel tot mooie resultaten: het besparen van (vele) honderden euro’s per maand is geen uitzondering.

Het doel is schulden buiten de deur te houden door proactief in te spelen op veranderingen in het inkomen. De meeste mensen zijn trots op zichzelf als ze door hun eigen inzet weer grip op hun financiën krijgen.