Soms komen er tijdens een coachingstraject van een medewerker nieuwe loonbeslagen bij u als werkgever binnen. Mijn ervaring is dat werkgevers dit als een verontrustend signaal zien en dat is begrijpelijk. Dat er nieuwe loonbeslagen binnenkomen is echter niet altijd te voorkomen.

Medewerkers in coachingstrajecten hebben vrijwel altijd meerdere schuldeisers. Schuldeisers die een vonnis hebben van de rechtbank voor een schuld die de medewerker niet betaalt (niet kan betalen), kunnen beslag laten leggen op het loon van de medewerker. Diverse overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst kunnen dat ook door middel van een dwangbevel doen. Als schuldeisers loonbeslag hebben gelegd bij een medewerker, dan krijgt de medewerker een deel van zijn salaris waar hij zijn vaste lasten van kan betalen en zijn eten en drinken (de beslagvrije voet). De rest moet zijn werkgever overmaken naar de schuldeisers die loonbeslag hebben gelegd.

Medewerkers die loonbeslag hebben kunnen daarnaast niet ook nog andere schulden aflossen waar geen vonnis of dwangbevel voor is. Het is belangrijk dat de medewerker goed in contact blijft met deze schuldeisers die hij nog niet direct kan betalen over de termijn waarop (wanneer) ze betaling van de openstaande schulden tegemoet kunnen zien. In dit proces kan het voorkomen dat een schuldeiser die geen vonnis heeft, toch besluit om de gang naar de rechter te maken. Als dit gebeurt wordt de schuld voor de medewerker fors hoger door de extra kosten voor de rechtbank en de deurwaarder. Het hoeft voor de medewerker niet per sé een slechter scenario te zijn, bijvoorbeeld als het een schuldeiser betreft die in de communicatie met de medewerker erg veel spanning veroorzaakt door de grote druk om te betalen. Deze druk verdwijnt als deze schuldeiser vervolgens met een vonnis van de rechter de openstaande schuld kan gaan incasseren door middel van het loonbeslag.