In het leven van Tim is de HR-manager een echte steun. Tim werkt al vele jaren als logistiek coördinator naar volle tevredenheid van zijn werkgever. Zijn werkgever heeft Tim al diverse keren geholpen om van de loonbeslagen af te komen die door deurwaarders zijn gelegd. Samen hebben ze de inkomsten en uitgaven en schulden van Tim op een rijtje gezet. De schulden worden dan aan de schuldeisers betaald door de werkgever van Tim. Tim betaalt op zijn beurt de schuld af aan zijn werkgever door middel van maandelijkse inhoudingen op zijn salaris.

De financiën van Tim blijken echter een terugkerend probleem. Net als zijn werkgever denkt dat de financiële situatie van Tim onder controle is komt er weer een loonbeslag. Vaak gaat het om een vordering voor de gemeentelijke heffingen, om een onbetaalde verkeersboete of een rekening van de tandarts die niet is betaald.

Privésituatie
Als co-ouder zorgt Tim samen met zijn partner voor hun dochter Tessa. Om de week is Tessa een week bij Tim. Tim heeft de klap van de scheiding van zijn ex niet goed kunnen verwerken. Hij staat er alweer een aantal jaren alleen voor en sinds zijn scheiding heeft hij zijn administratie niet bijgehouden. Van tijd tot tijd komen er enveloppen met aanmaningen binnen die hij aan de kant legt op een stapel in de kast. Het zit Tim niet lekker dat hij dat doet, maar hij heeft geen geld om ze te betalen. Als ze in de kast liggen wordt hij er tenminste niet mee geconfronteerd. Zijn dochter is degene die hem echt blij maakt en hij wil dat het haar aan niets ontbreekt.

In een acquisitieronde belde ik de werkgever van Tim. De HR-manager vertelde over deze medewerker die van tijd tot tijd met loonbeslag had te maken, maar dat ze dat zelf intern goed regelden. Ik was benieuwd hoe en de HR-manager vertelde over hun aanpak. Een aantal dagen later kreeg ik een telefoontje van de HR-manager. Hij vroeg of ik ook alleen op gedrag coach, want misschien vond de medewerker het ook wel makkelijk zoals het nu telkens werd opgepakt. Ik stelde voor eerst een intake te doen om zelf vast te kunnen stellen wat er aan de hand is.

Intake
Tijdens de intake en de aangeleverde informatie werd al snel duidelijk dat de werkgever niet het hele verhaal op tafel had van de werknemer. De werknemer had meer uitgavenposten dan ze samen in kaart hadden gebracht. Dit, gekoppeld aan onvoldoende inzicht in zijn situatie, was een belangrijke oorzaak van het telkens weer in de schulden belanden. Door samen met de medewerker structuur en overzicht in zijn financiën aan te brengen kreeg hij echt inzicht in zijn situatie. Hij zag zelf in dat hij flink moest gaan schrappen in zijn uitgaven en dat kostte hem veel moeite. Het echte probleem was niet dat hij het wel makkelijk vond zoals het nu werd opgelost: hij wist dat hij zijn rekeningen niet kon betalen en voelde zich daar onmachtig en rot onder. Hij vond het heel fijn dat hij nu samen met een coach echt orde op zaken ging stellen om definitief uit deze situatie te komen.

Afhankelijkheidsrelatie
Vaak kom ik werkgevers tegen die hun medewerkers bijstaan door middel van leningen of een voorschot, of in sommige gevallen die samen met de medewerker de financiën op een rijtje zetten. Afhankelijk van de aard van de problematiek kunnen medewerkers daar definitief mee geholpen zijn. Regelmatig komt het echter ook voor dat, zoals in deze casus, de werkgever niet over het complete financiële plaatje van de medewerker beschikt. Oorzaken hiervan zijn onder andere onvoldoende overzicht en inzicht bij de medewerker, schaamte en de afhankelijkheidsrelatie waarin de werknemer zit ten opzichte van zijn werkgever.