Het goed omgaan met geld en zorgen dat je niet in de schulden terechtkomt is soms een hele klus. Het kan iedereen overkomen om al dan niet tijdelijk financieel in de problemen te raken.

Omgaan met geld

Financiële problemen bij medewerkers

Uw medewerkers kunnen financieel in de problemen raken door bijvoorbeeld een scheiding, verlies van werk van de partner, of omdat er teveel geld wordt uitgegeven. Andere redenen kunnen zijn een slordige administratie of omdat men niet geleerd heeft goed met geld om te gaan. En soms zijn de inkomsten zo laag dat er heel wat creativiteit voor nodig is om sowieso uit de financiële problemen te blijven.

Onderzoek van het Nibud laat zien dat mensen die financiële problemen hebben niet meer optimaal kunnen presteren. In de bedrijfsvoering is dit te merken door productiviteitsverlies van gemiddeld 20% van de betreffende medewerker. Werknemers zijn bovendien vaker ziek, en zijn stressgevoeliger. Een op de zeven blijkt daarnaast gevoeliger voor chantage, diefstal of fraude.

 

Loonbeslag

Hoe pak je dit probleem nu aan? De meesten van ons lopen niet met hun financiële problemen te koop. Er komt vaak veel schaamte en verdriet bij kijken. Duidelijke signalen die aangeven dat er financiële problemen in het spel kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld het vragen om een voorschot op het salaris of een lening, of nog duidelijker, een schuldeiser die bij u loonbeslag op het loon van een medewerker komt leggen.

 

Financieel coach 

80% van de bedrijven heeft hiermee te maken en driekwart van de werkgevers heeft te maken met loonbeslagen (bron Nibud). Er valt veel te winnen met een gerichte aanpak voor zowel werknemers als werkgevers. De kosten die een werkgever maakt in uren door deze problematiek en daarbij opgeteld het gederfde productiviteitsverlies van de betreffende medewerkers zijn hoog. Redenen voor veel bedrijven om hier advies over in te winnen en hulp bij te halen.

62% van de bedrijven heeft te maken met medewerkers met financiële problemen

Bel 06 - 11 95 88 10of Mail !